Història

Les intencions d'incinerar residus per part de la direcció de la cimentera Uniland vénen de lluny:
  • L'any 1.989 la cimentera Uniland entra un projecta a l'Ajuntament de Santa Margarida i Els Monjos, per cremar residus industrials (olis industrials usats) amb alt poder calorífic als forns de la cementarà. Va ser per la pressió popular dels veïns i veïnes que el projecte es va fer enrere (acte informatiu el dia 24/11/89 a la societat Margaridoia amb l'assistència de més de 200 veïns que es van manifestar totalment en contra d' aquest projecte).
 
  • L'any 1.994 l'ALCOHOLERA CATALANA, S.A. (Ubicada a uns 200 metres. De la cementarà UNILAND) sol·licita llicència municipal per d'instal·lació de un centre receptor de residus (CRR), novament els veïns es posicionen en contra davant el perill que suposava l'emmagatzematge d'aquest residus perillosos en una instal·lació propera al nucli habitat de Costa Dorada i la sospita de que aquests residus fossin incinerats als forns de la cementarà Uniland.
 
  • L'any 1.997 es crea una U.T.E. entra la cementarà UNILAND I INTRAVAL que presenta un projecte a la JUNTA DE RESIDUS per la incineració de tots els pneumàtics usats de CATALUNYA. En aquest cas la COORDINADORA DE GRUPS ECOLOGISTES DEL PENEDÈS-GARRAF juntament amb la C.I.P.M.(Candidatura Independent pel progrés municipal de Santa Margarida i els Monjos) fan una campanya de denuncia sobre la perillositat que suposaria per la salut de les persones i el medi ambient del municipi i la comarca, la incineració dels pneumàtics a la cementarà Uniland. Degut a la campanya informativa realitzada els mesos d'estiu de l'any 97, el mes de setembre l'ajuntament va denegar la llicencia que autoritzava la incineració de pneumàtics a la cementarà Uniland.

 

  • El 23 de novembre de 1999 la Generalitat i l'Agrupació de Fabricants de Ciment de Catalunya signen un Conveni que autoritzava a les cimenteres catalanes a incinerar residus tòxics i perillosos als seus forns. La Candidatura Independent va informar d'aquesta possibilitat i juntament amb un grup de veïns i veïnes es van organitzar en la Plataforma Cívica Contra la Incineració de Residus a Ciments Uniland per informar a la població de Sta Margarida i els Monjos dels perills per la salut i el medi ambient que suposaria la incineració d'aquests residus. Amb la pregunta: "Permetrem una Incineradora de Residus Tòxics i Perillosos a Uniland?" La Plataforma, amb suport de la Coordinadora de Grups Ecologistes del Penedès-Garraf, de Greenpeace, d'advocats, biòloga, físics, meteoròleg, enòlegs i tècnics de medi ambient, va convocar el dia 24 de març i el 7 d'abril del 2000, a més de 200 veïns i veïnes a la Masia de Mas Catarro i més de 100 veïns i veïnes de La Ràpita per dir NO a la Incineració : La cimentera no és una incineradora . L'Ajuntament, davant la pressió veïnal, va denegar la llicència per incinerar residus.

 

  • L'11 de gener de 2001 es va signar un altre conveni entre el Ministerio de Agricultura i la Agrupación de Fabricantes de Cementos de España ( Oficemen ) per la crema de farines càrniques contaminades per Encefalopatia Espogiforme Bovina " mal de les vaques boges". Aquest projecte també es va poder aturar.

 

  • L'estiu del 2001 es decideix, en assemblea, el nom de Plataforma Cívica per la Defensa de la Salut i el Medi Ambient. És legalitza i una de les primeres accions, el juliol del 2001, és la presentació a l'Ajuntament d'una Proposta d'Ordenança Municipal per tal de Prohibir la Incineració de Residus i Subproductes a Tot l'àmbit municipal.
 
  • Maig del 2011, la Coordinadora Antiincineració de Residus d'àmbit estatal informa a la Plataforma de la Resolució del 3 de juny del 2010, d'incorporació d'un canvi substancial per ampliació dels residus a valoritzar energèticament consistents en derivats de residus de la fracció resta de residus sòlids urbans : 90.000t/any i en fangs secs de depuradora : 50.000 t/any, amb una capacitat d'emagatzematge de residus pendents de ser tractats de 500 tones de CDR i 280 tones de fangs secs de depuradora.
 
  • El 26 de maig de 2011 es va constituir a l'Escorxador de Vilafranca el moviment antiincineració,( Moviment Contra la Incineració a Uniland ) amb la participació de una cinquantena de persones representants d'entitats ecologistes del Penedès : Bosc Verd de Vilafranca, ADEMA i AMI de ST Sadurní, No Fem el CIM del Baix Penedès, GEVEN del Vendrell, GEL de Llorenç del Penedès, l'Associació Daltabaix dels Monjos, la Plataforma dels Monjos, CEPA, Aire Net de Moncada, Aire Net de St.Feliu del Llobregat, dels grups politics: CUP, ERC,ICV i persones a títol individual.
 
Go to top

Persones adherides al Moviment

 

0 0 1 1 3 0

  

loader

dossier

facebooksegueix-nos al
Facebook