El moviment

Benvolgut/da veïna i veí,

El Juny de 2010 la Generalitat de Catalunya va autoritzar, a través d’una resolució, la crema de residus sòlids urbans a la cimentera Uniland.

  • 90.000 tones/any de fracció resta (contenidor rebuig): vidre, cartró, piles, medicaments, bateries de plom, pneumàtics, pintura, amiant... 
  • 50.000 tones/any de llots de depuradores
  • 115.000 tones/any de restes de poda vegetal

La resolució admet la presència de contaminants. Existeixen diversos estudis científics1 que certifiquen que la incineració de residus no els fa desaparèixer sinó que els transforma en altres residus contaminants, com dioxines, furans i metalls pesants. Aquests són tòxics i cancerígens, i són dispersats a l’aire, a l’aigua i al sòl, acumulant-se així al nostre cos i al medi.
Tot i que les xemeneies disposen de filtres, la resolució contempla l’obertura de comportes de manera lliure en horari nocturn i, en cas d’avaria, l’obertura sense cap mena de filtres.

A més de la salut, també ens afectarà a diari pel trànsit de camions que portaran els residus a la cimentera, les pudors, pols, partícules...

A França i Holanda s’estableix un perímetre de seguretat de 15 km al voltant de les incineradores, on està prohibida la producció i comercialització d’aliments.
Al Penedès i al Garraf, els perills de contaminació del medi ambient, tant per vents com per pluges, etc., sobrepassen de llarg aquests 15 km.
Per tant, quedarà afectada la nostra indústria vitivinícola, agroalimentària i el turisme.

En diverses ocasions Uniland ha buscat alternatives al coc de petroli com a combustible per fer el ciment:

  • 1989: olis industrials usats. Projecte aturat per pressió popular.
  • 1994: pneumàtics. Projecte aturat per pressió popular.
  • 1999: residus tòxics i perillosos. Projecte aturat per pressió popular.
  • 2001: “vaques boges”. Projecte aturat per pressió popular.

Una vegada més, la població no ha estat informada ni per l’Ajuntament ni per Uniland. Però, aquest cop, el veïnat no s’ha assabentat fins que ja s’han firmat tots els permisos i s’ha iniciat la crema de residus.

Volem que la cimentera Uniland treballi i doni feina, però sense convertir-se en una incineradora. Tot i entendre que miri pels seus beneficis econòmics, ha de tenir en compte la salut de les persones i del medi ambient.

Sabem que hi ha exemples on la complicitat de les empreses de la comarca, diversos col·lectius i la pressió popular han permès aturar la incineració de residus en una cimentera.

Tenim el convenciment que entre tots i totes és possible, i ho farem realitat.

Nosaltres diem NO a la Incineració de residus a Uniland .... i tu?

 
Go to top

Persones adherides al Moviment

 

0 0 1 1 3 0

  

loader

dossier

facebooksegueix-nos al
Facebook